Axtar
US Dollar
Azərbaycan
bütün kateqoriyalar
    Menyu Yaxın

    Dr. Meral's Elixir®

    Dr. Meral's Elixir®, dermatoloq Prof. Dr. Bunlar Meral Şaşoğlu tərəfindən hazırlanmış xüsusi və patentli kompozisiyalardır. Dr. Meralın Elixir® seriyası elmi, yüksək texnologiya və təbiiliyi ifadə edir.

    Dr. Meral'ın Elixir® seriyasındakı aktiv maddələr və onların birləşmələri çox intensiv tədqiqat və inkişaf prosesləri ilə müşayiət olunan elmi araşdırmalar və klinik tətbiqlər nəticəsində aşkar edilmişdir; Müxtəlif testlər və mükəmməllik araşdırmaları ilə optimallaşdırılıb və məhsullarda istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib.